آیا این قالب سایت را دوست دازید؟
(9.195%) 8
آرررره خیلی باحاله
(13.79%) 12
آره خویه
(26.43%) 23
میتونه بهتر باشه
(16.09%) 14
بد نیست
(34.48%) 30
افتضاحه عوضش کن

تعداد شرکت کنندگان : 87