آیا این قالب سایت را دوست دازید؟
(8.75%) 7
آرررره خیلی باحاله
(11.25%) 9
آره خویه
(28.75%) 23
میتونه بهتر باشه
(17.5%) 14
بد نیست
(33.75%) 27
افتضاحه عوضش کن

تعداد شرکت کنندگان : 80