شما بیشتر دنبال چه نوع آهنگی هستید؟
(38.18%) 63
آهنگهای غمگین
(30.30%) 50
آهنگهای شاد
(15.15%) 25
آهنگهای رپ
(9.090%) 15
آهنگهای سنتی
(7.272%) 12
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 165