شما بیشتر دنبال چه نوع آهنگی هستید؟
(38.36%) 61
آهنگهای غمگین
(29.55%) 47
آهنگهای شاد
(15.09%) 24
آهنگهای رپ
(9.433%) 15
آهنگهای سنتی
(7.547%) 12
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 159