شما بیشتر دنبال چه نوع آهنگی هستید؟
(37.28%) 66
آهنگهای غمگین
(30.50%) 54
آهنگهای شاد
(14.68%) 26
آهنگهای رپ
(10.16%) 18
آهنگهای سنتی
(7.344%) 13
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 177